Какво е Кабала?

Според науката кабала, реалността се състои от две сили или две качества: желание за получаване и желание за отдаване, наречено Творец. Мъдростта на кабала е научен инструмент за изучаване на тези две сили, които са в основата на всичко около нас.

За да опознаем нашия свят, използваме природните науки като физика, химия и биология. Но те изучават само физическия свят, който възприемаме с нашите пет сетива. За да можем напълно да опознаем света, в който живеем, имаме нужда от изследователски инструмент, способен да ни разкрие скритата реалност, която нашите обикновени сетива не могат да възприемат. Този инструмент е науката кабала.

Защо именно сега?

В продължение на много векове науката кабала е била "забранена" за масово обучение и е била достъпна само за малцина "избрани". Хората са били обърквани с множество митове, отблъскващи ги от изучаването на тази древна наука. Защо кабала е започнала да се изучава толкова открито и широко в днешно време? 

Кабалистите са предвидили, че в края на 20-ти век ще настъпи епоха на глобално разпространение на тази наука. И действително, едва в последните десетилетия човечеството наистина се сблъсква с проблемите, предизвикани от глобализацията и интеграцията на целия свят. Бурното развитие на интернет, глобализацията на икономиката и екологията, надпреварата във въоръжаването и други аспекти, подтикват човечеството към осъзнаване на своята интегрална, тясна и тотална взаимовръзка един с друг.

В настояще време кабала става жизненоважна и достъпна за масово изучаване. Човечеството на 21-ви век получава възможност да използва практическите инструменти, предоставени му с помощта на кабалистичната методика. Кабалистичните знания, прилагането на практика законите за развитие на човека и обществото, позволяват да се преодолее глобалната криза на нашата цивилизация и да се излезе на ново ниво на хармонично развитие, опиращо се на промяната на човека, привеждане на свойствата му в съответствие със силите и законите на Природата. 

Как кабала ще повлияе на живота ми?

Изучаването на науката кабала се явява увлекателно пътешествие. То изменя погледа ни върху света и разкрива такива вътрешни аспекти на възприятието на обкръжаващата ни реалност, за които даже не сме подозирали. Това е едно пътуване в свят на удивителни открития, които докосват всички страни на живота - от семейството и отношенията с колегите на работа, до разкриване на основните закони на мирозданието. Ще получим възможност да се свържем с фундаменталната сила на Природата, с Твореца, направо чрез сърцето. В това и се състои главната цел на науката кабала – да даде на човек възможността да усети силите на Природата, които управляват нашия свят, за да доведе себе си до пълно съответствие, равновесие с тези сили, да изпълни своето предназначение в този свят. 

Добре дошли в удивителния свят на науката кабала!